Sylvia de Gooyert: prachtige quilts, deze van 120…

Sylvia de Gooyert: …